Basın Açıklaması

2005 yılında kurulan DOSTDER içinde yaşadığımız toplumun, aksayan yönlerini tespit etmiş ve bu problemlere bir nebze çare olabilme umuduyla kurulmuş bir dernektir. Bu umudun uzantısı olan samimiyetle çalışmalarını sürdüren DOSTDER, insanların, ekonomik sosyo-kültürel sanat ve özgürlük alanlarındaki sıkıntılarına yine günün teknolojik nimetlerinden de faydalanarak çare üretmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmalar yapılırken öncelikle kucaklayıcı bir tavır takınmak noktasında özellikle hassasiyet gösteren DOSTDER bu yönüyle bütün Samsun halkının kolayca sahiplendiği bir kuruluş olma başarısını göstermiştir.

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile ortak bir şekilde, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi STK Hibe Programı kapsamında Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi alanında 2007 yılında hazırlayıp Merkezi Finans ve İhale Birimine sunduğumuz, “BEYAZ ÖNLÜK” (Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi) isimli projemiz onaylandı. Aralık 2007 tarihinde uygulamaya başladığımız Beyaz Önlük projesinin teorik eğitimlerinin son günlerindeyiz. Projemize Samsun’ da ikamet eden 18 – 30 yaş arası bayanlar kursiyer olarak katılmışlardır. 4 ay süren teorik eğitim programında kursiyerlerimiz başta temel ve mesleki bilgisayar olmak üzere, halkla ilişkiler, ön muhasebe, tıbbi sekreterlik, tıbbi terminoloji ve farmakolojik ön bilgiler, reçete okuma teknikleri, ilk yardım ve sivil savunma, diksiyon, beden dili, mevzuat ve deontoloji ile uygulama eğitimleri verildi. Kursiyerlerimiz Temmuz ve Ağustos aylarında anlaştığımız yaklaşık 30 Eczanede gözlemci statüsünde tecrübeli eczacılarımızın gözetiminde uygulama yaparak eğitimlerini tamamlayacaklardır.
Derslerimiz konusunda uzman eğitmenler, Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, doktorlar, SGK’ da görevli ve serbest eczacılar tarafından verildi. Bu gün bitkisel ilaçlarla ilgili Ecz. Hürcan Karaman Hanım ile birlikte İzmir’ den ziyaretimize gelen Naturin Doğal Ürünler firmasının yetkilileri Fitoterapi konusunda Beyaz Önlük kursiyerlerine bilgi verecekler.

Eğitimin tamamlanmasından sonra kursiyerlerimize proje iştirakçimiz olan Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Eczane Yardımcı Personeli Sertifikası verilecektir. Kurslarımızı başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan kursiyerlerimizin 10′u projemize destek veren iştirakçi eczanelerde istihdam edilecektir. Sertifika alan diğer eczane yardımcı personellerinin ise bir yıl içinde diğer eczanelerde istihdam edilebileceği tahmin edilmektedir.

Avrupa Birliği tarafından %90 ‘ı finanse edilen projemizin bütçesi 75.000,00 AVRO’dur. Projenin %10′u derneğimiz tarafından finanse edilmiştir. Projenin yürütülmesi amacıyla proje yönetim merkezi ve 2 adet dershane kurulmuş gerekli olan ekipman ve donanım satın alınmıştır. Tüm kursiyerler eğitime Beyaz önlüklerle katılmış, öğle yemekleri ve ulaşımları proje bütçesinden karşılanmıştır.

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğimizin eğitim programları devam etmekte olup halen Aktif İstihdam Tedbirleri programına teklif ettiği bir ara eleman yetiştirme projesi, Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler kapsamında İnsan hakları ve çevre projesi ile Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket alanında sivil toplum destekleme projeleri onay beklemektedir.

Yönetim Kurulu Adına
İSMAİL MERT