DOSTDER

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
  • İnsanların memnuniyet ve mutluluğunu en üst seviyeye çıkarmak.
  • Öneri, uyarı ve eleştirilere açık olmak.
  • Alanlarında uzman kişilerden yararlanarak ihtiyaçları yerinde ve doğru tespit ve teşhis etmek.
  • Gerçekleştireceği projelerle hizmet kalitesini iyileştirerek artırmak.
  • Özel becerilerin geliştirilebileceği kurslar düzenlemek.
  • Her türlü bilimsel çalışmalardan yararlanmak.
  • Toplumun yararlanacağı kütüphaneler ve düşünce kulüpleri oluşturmak.
  • Tüm uygulamalarda genel hukuk ve ahlak kurallarını önemsemek.
  • Politika ve hedeflerimize uygun hizmetlere destek vermek.