DOSTDER

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

İçinde yaşadığımız toplumda; insan hakları, özgürlükler, güvenlik, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yardımlaşma gibi konularda, insanlığın güzel tecrübelerinden de yararlanarak araştırmalar yapmak ve hedefe götürecek, en doğru, çözümlere ulaşmak…

Çözüme giden yollarda adımlar atarken, hiç kimseyi ötekileştirmeden kucaklayıcı bir tavır takınmaya dikkat etmek ve bireylerin yaşam seviyesini yükseltmek…

Bu adımlar atılırken hukukun üstünlüğünü ön planda tutan bir anlayışla, insanlar arasındaki diyalogu güçlendirmek suretiyle, toplumsal adaletin ve barışın daha kolay sağlanacağı bir zeminin oluşmasına katkıda bulunmak…