DOSTDER

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

Çağın bütün imkanlarından yararlanarak, yeni bir üslup ve yaklaşım içerisinde, yeterli alt yapıya sahip, nitelikli ve donanımlı bir ekip oluşturmak.
Gelişerek profesyonelleşen ekipler sayesinde bireylerin her türlü sıkıntılarına çare olmak…