Satır Arası Söyleşi 6

Satır Arası Söyleşi Başlıyor..

Satır Arası Söyleşi 2. Sezonuna Ortaçağ Tarihi profesörü Mikail Bayram ile başlıyor.  Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Selçuklular Devleti ve Anadolu’daki el yazmaları konularında uzman olan Mikail Bayramın Konuk Olacağı Söyleşinin konusu Anadolu’nun İslamlaşması süreci olacak. Bu sürecin nasıl olduğu ve İslamlaşmanın hangi etkenlerle gerçekleştiği irdelenecek.

Bu süreçte Türkmenlerin, Selçuklu Devletinin, Moğolların Bizans’ın olumlu ya da olumsuz etkileri konuşulacak. Ayrıca O dönem de Anadolu da yaşayan Mevlana, Hacı Bektaşı Veli, Ahi Evren gibi ilim ve fikir adamlarının İslam anlayışlarının günümüze etkilerine değinilecek.

Söyleşiye Ali Serenli, Nuri Tok, M. Akif Altunışık sorularıyla eşlik edecekler.

Söyleşi 8 Kasım Cuma Günü saat 19.30 da Dost-der Konferans Salonun da başlayacak.