Beyaz Önlük Proje Tanıtımı

Beyaz Önlük (Eczane Yardımcı Personeli Eğitimi) projesi ile; genç bayanların belirli bir meslek edinmesi ve Samsun şehir merkezindeki protokol yapılan eczanelerde çalışmaları amaçlanmaktadır. Bir yandan işsiz ve en az ilköğretim mezunu genç bayanların seçilmesi ve kurs yoluyla eğitilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan eczacılarla halk arasındaki ara insan gücü olan eczane yardımcı personeli mesleği; topluma AB çerçevesinde verilen eğitim programı ile tanıtılmaktadır.

Projenin Amacı; İlimizde ihtiyaç olmasına rağmen yeterince eğitimi yapılamayan eczane yardımcı personeli yetiştirilmesi konusunda eğitim verilerek, bayanları meslek sahibi yapmak, toplum hayatına katmak ve aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bayanlar için uygulanması planlanan projenin hayata geçirilmesi sonucunda toplumda bayanlara karşı eksikliği hissedilen eczane yardımcı personeli eğitiminin artırılması bu projenin amaçlarından biridir. Benzer mesleki örgütlerin de benzeri programlarla eleman yetiştirme ve istihdamı için iyi bir örnek olacaktır. İlimizde sürdürülebilir meslek edinme programlarının teşvik edilmesi ve yerel önceliklerin uygun, AB eş-zamanlı hibe programlarının yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim sağlanacaktır.

Teorik Eğitim; Eczane yardımcı personeli mesleği eğitimi için gerekli olan bilgisayar, internet ve eczane paket programlarının 1 ay boyunca öğretilmesinden sonra, 3 ay Eczane Yardımcı Personel Eğitimi için Gerekli görülen diğer eğitimler verilecektir. 25 uzmanın vereceği teorik eğitimler ile eczanede yapılacak günlük işlemlerle ilgili tüm konular kursiyerlere teorik olarak öğretilmiş olacaktır.

Pratik Eğitim; Bu süreç; proje iştirakçisi eczanelerimizde kursiyerlere staj yaptırılarak; teorik eğitimle paralel olarak pratik eğitimin de verilmesi suretiyle kursiyerlerin reçeteleri okuyabilmeleri ve istenilen ilaçları müşterilere verebilmelerini amaçlamaktadır. Pratik eğitimde ofis makinelerinin kullanımından telefon görüşmelerinin inceliklerine kadar teorik kurslarda alınan eğitimlerin uygulamaları yapılacaktır.

BU PROJE SAYESİNDE ÇÖZÜLECEK PROBLEMLER VE KARŞILANACAK İHTİYAÇLAR;

Genç bayanlar; bu proje kapsamında eğitilerek istihdam edilecek ve üretime katılmaları sağlanacaktır. İşsizliğin getirmiş olduğu sosyal çöküntü ve suça eğimlilik bayanların iş sahibi yapılmasıyla azaltılacaktır. Eczacıların ihtiyacı olan bilgili ve belgeli personel ihtiyacı da sağlanmış olacaktır. Bölgede 360 eczane ve 750 çalışan bulunmaktadır. Çalışanlardan %15′i bayan eleman olup bir çok eczanede ihtiyaç olmasına rağmen deneyimli eleman bulunamamaktadır. Eczanelerin bayan eleman ihtiyacı %5 karşılanmış olacaktır. Proje sonunda eczanelerde istihdamı sağlanan bayan eleman oranı %25′e çıkacaktır.

Beyaz Önlük projesinin hedefleri ve öncelikleri;

1) Samsun il merkezinde yaşayan işsiz, fakat iş yapabilecek durumda olan ve yapacak işleri olmadığı için psikolojik sıkıntıda bulunan genç bayanlara bölgede yer alan eczanelerde yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması ve bayanlara erkeklerle eşit iş olanakları sağlanması hedeflenmektedir.

2) Samsun ili şehir merkezinde işgücü ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla 18-30 yaşları arasında yaklaşık 40 genç bayanın iş bulma olanaklarını yükseltmek, etkin iş piyasasının değişen ihtiyaçları karşısında yeni beceriler geliştirebilme olanakları sağlanarak hedef kitle olan genç bayanların daha kolay iş bulmaları sağlanacaktır.

3) Yapılan ve uygulanan bu proje ile Samsun’daki ve bölgedeki STK’larda da benzeri çalışmalar yapılmasına, yeni meslekler ve iş alanları üretilmesine öncülük edilmektedir.

4) Tüm çalışmalar esnasında AB’nin hibe programlarının toplumu bilgilendirilmesiyle AB ile toplumsal kaynaşma ve yakınlaşma sağlanacaktır.