Basında DOST-DER ve Beyaz Önlük Projesi

DOST-DER’in düzenlediği Beyaz önlük projesi basında. 01.06.2008 tarihli Halk, 01.06.2008 tarihli Haber ve 02.06.2008 tarihli Ekip gazetelerinde verilen haberler aşağıda yeralmaktadır.

 

01.06.2008 Halk Gazetesi haberi:

Dost Eğitim Derneğinden bayanlara iş müjdesi

DOST Egitim ve Kültür Derneği, “Beyaz Önlük Eğitimi” isimli projenin tanıtımı için Canik Belediyesi Meşe Tesislerinde yemek verdi. Sağlık İl Müdürü Mustafa Kasapoğlu, MÜSİAD Samsun Şube Başka­nı Abdülaziz Akbay, İl Milli Egitim eski Müdürü Cevdet Aydın ve çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım yemeğinde Beyaz Önlük projesinin amaçları ve hedefieri anlatıldı. Projeyle genç bayanların belirli meslek edinmelerini amaçladıklarını be­lirten Dost Eğitim Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu, bu bayanların şehir mer­kezinde eczanelerde çalışmaları için uğraş verdiklerini aktardı.

BAYANLAR SUÇU ÖNLEYECEK Mutlu, “Samsun’da ihtiyaç olmasına rağmen yeterince eğitimi yapılamayan ec zane yardımcı personeli var. Amacımız bayanlara bu konuda eğitim vererek bayanları meslek sahibi yapmak ve aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulun­mak. İlimizde sürdürülebilir meslek yerel önceliklere uygun, AB eşfinansmanlı hibe programlarının yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim sağlanacaktır. İşsizliğin getirmiş olduğu sosyal çöküntü ve suça eğimlilik, bayanların iş sahibi yapılmasıy­la azaltılacaktır. Bölgede 360 eczane ve 780 çalışanı bulunmaktadır. Çalışanlar­dan yüzde l5′i bayan eleman olup birçok eczanede ihtiyaç olmasına rağmen dene­yimli eleman bulunmamaktadır. Projemiz sonunda eczanelerde istihdamı sağlanan bayan eleman oranı yüzde 28′e çıkacak­tır.” ifadelerini kullandı.

01.06.2008 Haber gazetesi Haberi

Beyaz Önlük projesi hayata geçiriliyor
Hanımların ‘Eczane Yardımcı Personeli’ olarak yetiştirilme­sini amaçlayan Beyaz Önlük Projesi Samsun’da tanıtıldı

Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DOSTDER) tarafından, AB finansmanı ile hayata geçirilen ‘Beyaz Önlük Projesi’ düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. ‘Beyaz Önlük Projesi’nin tanıtımı önceki akşam Meşe Tesislerinde düzenlenen yemekte gerçekleştirildi. 18-30 yaş grubu 40 kadının 4 ay teorik, 2 ay da pratik olmak üzere 6 aylık eğitimle ‘Eczane Yardımcı Personeli’ (MEB) Talim ve ‘Terbiye Kurulu Başkanı tanıtım yemeğine, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yetiştirilmesini amaçlayan projenin tanıtım yemeğine, Milli Eğiitm Bakanlığı (MEB) talim Ve terbiye Kurulu Başkanı Zübeyir Yılmaz, Samsun Valiliği Kalkınma Ofisi Ar-Ge Daire Başkanı Eyüp Elmas, Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Abdülaziz Akbay’da katıldı.

BAYAN ECZACI ÇALIŞANI AZ

DOSTDER Başkanı Hüseyin Mutlu yemekte yaptığı konuşmada, eczanelerde çalışan kadın eleman oranının yalnızca yüzde 15 olduğunu belirterek, “Genç bayanlar bu proje kap samında eğitilerek istihdam edilecek ve üretime katılmaları sağlanacaktır

Bölgede 360 eczane ve 750 çalışanı bulunmaktadır. Çalışanların da sadece yüzde 15′i bayan. Birçok eczanede, ihti­yaç olmasına rağmen deneyimli ele­man bulunmamaktadır. Proje sonunda eczanelerde istihdamı sağlanan bayan eleman oranı yüzde 25’e çıkacaktır” diye konuştu.

Gecede, Eyüp Elmas hibe program­ları,’Zübeyir Yılmaz da eğitimde yeni yak­laşımlarla ilgili konuşma yaptı.

Uğur KÜÇÜK

02.06.2008 ekip gazetesi haberi

“Beyaz Önlük” İş Sahibi yapıyor

CANiK Meşe Tesislerinde yapılan tanıtım gecesine, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Zübeyir Yılmaz, Samsun Milli Eğitim Müdürü Cevdet Aydın, Samsun Sağlık iı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, MüsiAD Samsun başkanı Abdülaziz Akbay, Büyük Anadolu Hastanesi Tanıtım Pazarlama ve Kalite Sistemi Müdürü Güner Armutlu ve çok sayıda davetli katıldı.

istihdam sağlanacak

18-30 yaş grubu 40 bayanın 4 ay teorik, 2 ay pratik eğitimle “Eczane Yardımcı Personeli” olarak yetiştirilmesini ve istihdamını amaçlayan “Beyaz Ön lük” projesini hazırlanan slayt gösteri ile birlikte anlatan Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DOSTDER) Başkanı Hüseyin Mutlu, dernek olarak AB hibe program destekli proje ile birlikte işsiz olan genç bayanların iş sahibi ola­caklarını söyledi. Başkan Hüseyin Mutlu, ” Genç bayanların belirli bir meslek edinmesi ve Samsun şehir merkezindeki protokol yapılan eczanelerde çalış­maları amaçlanmaktadır. Bir yandan işsiz ve en az ilköğre­tim mezunu genç bayanların seçilmesi ve kurs yoluyla eği­tilmesi hedeflenmektedir. Diğer yandan eczacılarla halk arasındaki ara insan gücü olan eczane yardımcı person­el mesleği topluma AB çerçevesinde verilen eğitim programı ile tanıtılmasıdır” dedi.

Erkek- Kadın eşitliği

Samsun iı Merkezinde yaşayan işsiz, fakat iş yapa­bilecek durumda olan ve yapacak işleri olmadığı için psikolojik sıkıntıda bulunan genç bayanlara yetişmiş ele­man ihtiyacının karşılanması ve bayanlara erkeklerle eşit iş olanakları sağlanması hedeflendiğini belirten DOSTDER Başkanı Hüseyin Mutlu, “Yapılan ve uygulanan bu proje ile Samsun’daki ve bölgedeki STK’larda da benz­eri çalışmalar yapılmasına, yeni meslekler ve iş alanları üretilmesine öncülük edile­cektir. Tüm çalışmalar esnasında AB’nin hibe pro­gramlarının toplumu bil­gilendirmesiyle AB ile toplumsal kaynaşma ve yakınlaşma sağlanacaktır” diye konuştu.

Yalçın KARATAŞ