SATIRARASI SÖYLEŞİ 3

İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ
Prof.Dr.Burhanettin Tatar

İSLAM KÜLTÜRÜNDE MÜZİK
Doç.Dr.Ahmet Çakır

1 Mart Cuma Saat: 19.00
Dostder Seminer Salonu

Dostder Eğitim ve Kültür Derneği Akademi Çalışması olarak yapılan Satır Arası Şöyleşi bu ay iki akademisyeni konuk edecek.   19 Mayıs Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi   Felsefe ve Din Bil. Bölümü  İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve 19 Mayıs Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi   İslam Tar. ve Sanatları Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Çakır’ın konuk olacağı söyleşinin  konusu İslam Düşüncesi ve İslam Kültüründe  Müzik  olacak.

İslam Felsefesinde Prof.  olan  ve ‘Hermenötik’ üzerine yaptığı çalışmaları ile dikkat çeken  Burhanettin Tatar ile   DEM Yayınlarından çıkan ‘İslam Düşüncesine Giriş’ adlı kitabı merkez edinilerek  İslam Düşüncesinin özellikleri, hermenötik  yapısı, şehir felsefesi, sanat anlayışı, muhafazakar sanat imkanı ve kadına bakışı gibi konular konuşulacak.

Yine aynı yayın evinden ‘Müziğe Giriş’ adlı kitabın yazarı Türk Din Musikisi Dalında  Doç.  olan  ve aynı zamanda müzik icra üstadı Ahmet Çakır ile İslam Estetiğinde Müziğin yeri konusu çerçevesinde söyleşi yapılacak.

Programa izleyici olarak katılanlara da soru sorma imkanı veren söyleşinin ardından, müzik dinletisi yapılacak. Prof. Dr. Burhanettin Tatar ve Doç. Dr. Ahmet Çakır  İslam musikisine örnek olan birkaç eserin icrası ile program son bulacak.